Nawigacja

PRACOWNIE TERAPEUTYCZNE

Główna

  GABINET TERAPII METODĄ TOMATISA

  

 

     Od września 2015 r. dostępny jest dla Naszych uczniów gabinet terapii Metodą Tomatisa. Terapia, stworzona przez francuskiego lekarza, Alfreda Tomatisa, pozwala ćwiczyć umiejętność słuchania. Wskazane zostało pozytywne oddziaływanie terapii na ogólne mechanizmy percepcji, uwagi, motoryki oraz emocji. Terapia powoduje przyspieszenie uczenia się i ogólnego rozwoju Naszego ucznia. Terapię prowadzi Licencjonowany Praktyk, stosujący oryginalne, certyfikowane urządzenie TalksUp.

Cele terapii Metodą Tomatisa:

- problemy szkolne i zaburzenia uczenia się,

- problemy z koncentracją uwagi,

- regulacja nadmiaru emocji,

- regulacja stanów depresyjnych,

- poprawa poziomu dynamiki i energii,

- problemy psychomotoryczne (równowaga, koordynacja, napięcie mięśniowe, praksja),

- poprawa jakości głosu: śpiew i mówienie).

 

PRACOWNIA EEG BIOFEEDBACK

  

     Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą trening mózgu w celu poprawy jego funkcjonowania. Dzięki tej technice trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi za pomocą sprzężenia zwrotnego w video grze. Celem treningu biofeedback jest osiągnięcie maximum koncentracji przy jednoczesnej relaksacji.

Metodą tą osiąga się dobre efekty terapeutyczne u uczniów:

- z zaburzeniami uczenia się, koncentracji uwagi, 

- zaburzeniami umiejętności szkolnych( dysleksja, dysgrafia),

- uczniów z ADHD,

- autyzmem,

- z depresją, agresją, zachowaniem lękowym.

PRACOWNIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

       "Naukowa zabawa" odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku. Terapia ta polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy).

 

Kontakt

  • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Radomiu
    26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15
    email: oswradom@op.pl
  • 048 363 67 93

Mapa

Galeria zdjęć