Nawigacja

Punkt konsultacyjno - doradczy

Punkt konsultacyjno - doradczy

wspierający Rodziców i Opiekunów dzieci

ze wszystkim rodzajami niepełnosprawności

ostatni piątek miesiąca /13.00-15.00/

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie  nie jesteście sami.

Jeśli Wasze dziecko jest niepełnosprawne

a Wy spotykacie się z wieloma trudnościami,

niepokoją was problemy dnia codziennego

zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.

 

 

Punk konsultacyjno- doradczy Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób

z Niepełnosprawnością ,, Korczak i My’’ działający
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.J.Korczaka Radomiu

ul. Al. J. Grzecznarowskiego 15

prowadzi:

konsultacje i porady zakresie:

 • wskazania ulg i uprawnień, przysługujących osobom niepełnosprawnym w różnych dziedzinach życia:w zakresie rehabilitacji  społecznej i  rehabilitacji  zawodowej,
 • doradztwa : Doradcy zawodowego, Socjoterapeuty, Oligofrenopedagoga pracujących od lat zawodowo z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami,
 • fachowej pomocy  w sytuacjach trudnych, udzielanie informacji o możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin niezaradnych życiowo,
 • pomocy i wsparcia w zakresie najlepszych możliwości rozwoju Państwa dziecka,
 • możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do : turnusu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych,
 • doradztwa w zakresie udostępniania  informacji  o obowiązujących procedurach zatrudnienia absolwentów i osób z niepełnosprawnościami  oraz preferencjach przy zatrudnianiu tych osób, udzielania  pomocy w zaplanowaniu właściwej ścieżki kariery zawodowej.

Kontakt

 • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Radomiu
  26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15
  email: oswradom@op.pl
 • 048 363 67 93

Mapa

Galeria zdjęć