Nawigacja

REWALIDACJA

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka. Mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

 

            Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków

w umiejętnościach i wiadomościach wychowanków, eliminowaniem niepowodzeń oraz ich emocjonalnych

i społecznych konsekwencji przez:

  1. doskonalenie mowy i umiejętności komunikowania się w codziennym życiu;
  2. doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi
    Korekcja zaburzeń oraz kompensacja umiejętności wychowanków w oparciu  o indywidualizację metod i środków, prowadzona jest w gabinetach i  pracowniach rewalidacyjnych.

            Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych  i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych

Korygowanie wad mowy

Usprawnianie komputerowe

Neuroterapia EEG Biofeedbeck

Terapia metodą Tomatisa

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS).

Hydroterapia;

Muzykoterapia;

Arteterapia;

Inne zajęcia rewalidacyjne wynikające z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka.

Kontakt

  • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Radomiu
    26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15
    email: oswradom@op.pl
  • 048 363 67 93

Mapa

Galeria zdjęć