Nawigacja

WARSZTATY

SOSW

Zajęcia praktyczne

w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3
oraz w Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

odbywają się na Warsztatach SOSW, które mieszczą się w budynku
przy ul. Czarnej 2 w Radomiu, tel. 048 362 79 13


      Praktyczna nauka zawodu - jest to nic innego jak "przyuczenie praktyczne do zawodu". Dotyczy ono uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy czynności związane z wykonywanym w przyszłości zawodem dopiero przyswajają. Praktyka organizowana jest także w celu opanowania przez młodzież umiejętności zawodowych niezbędnych do zdania egzaminu na czeladnika oraz podjęcia pracy w danym zawodzie. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, w zakładach prywatnych i państwowych.

                 Uczniowie Branżowej Szkoły kształcą się w zawodach:

 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • fryzjer
 • krawiec
 • intgroligator
 • pracownik pomocniczy mechanika
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie
 • murarz - tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • ślusarz
 • sprzedawca

 

   Nowy kierunek kształcenia w zawodzie 2018/2019:

 • mechanik pojazdów samochodowych

 

Praktyczna nauka zawodu jest bezpłatna, wszelkimi formalnościami
dotyczącymi zdobywania kwalifikacji zawodowych zajmuje się szkoła.

 

         

        

    

  

Uczniowie przygotowywani są do zdobycia tytułu robotnika wykwalifikowanego i czeladnika. Warsztaty prowadzą usługi dla ludności, a to świadczy o dużych umiejętnościach uczniów.

        Na Warsztatach SOSW oprócz zajęć praktycznych dla uczniów BSIS odbywają się także zajęcia przysposobienia do pracy dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W celu utrwalania i nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą młodzież odbywa zajęcia w specjalistycznych pracowniach:

 • pracownie kucharskie,
 • pracownie higieny osobistej i gospodarstwa domowego
 • pracownie dekoratorstwa,
 • pracownia krawiecka,
 • pracowanie konserwatorska,
 • pracownia ogrodnicza.

 

                            Młodzież zdobywa praktyczne umiejętności z następujących dziedzin:

 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
 • prace poligraficzno - introligatorskie,
 • prace biurowe – kurierskie, 
 • prace z zakresu gospodarstwa domowego,
 • prace z zakresu sporządzania i podawania posiłków,
 • elementy szycia ręcznego,
 • prace ogrodnicze,
 • elementy bukieciarstwa,
 • prace stolarskie,
 • wiele innych niezbędnych  w życiu codziennym.

 

          

 


  

    W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniowi zajęcia – zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w pracowniach warsztatowych i poza szkołą.

 

Kontakt

 • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Radomiu
  26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15
  email: oswradom@op.pl
 • 048 363 67 93

Mapa

Galeria zdjęć